Milé účastnice kongresu „Jsem maminkou“, zde si stáhnete krátké testíky. Ty vám prozradí, jestli vaše dítě má sklony se dobře orientovat ve svém vlastním vnitřním světě nebo naopak umí dobře odhadnout ostatní. Pokud by vás zajímalo, zda má vaše dítě vlohy a dary v některé z dalších mnohočetných inteligencí jako jsou prostorová, jazyková, kinestetická a další, podívejte se do záložky Chytré rodičovství 

Inter/intrapersonální inteligence test ke stažení